Prevence

Základem úspěšné prevence a léčby je informovaný a spolupracující pacient. U léčby osteoporozy to platí dvojnásob, neboť jde o záležitost dlouhodobou, u které nejsou výsledky patrné na první pohled.  

Jaké složky potravy nejvyšší měrou přispívají k rozvoji kostní tkáně?

1) V prevenci osteoporózy hraje významnou roli pravidelná pohybová aktivita. 

Nevyhýbejme se žádným aktivitám, které nám přinášejí radost. Základem je pravidelná, lehce svižnější chůze. Chůze je přirozený pohyb, který při správném držení těla a vhodném povrchu (lesní cesta, trávník, louka, …) nepoškozuje ani skelet, ani svalstvo a klouby. Je důležité chodit pravidelně 30–60 minut denně nebo pravidelně cvičit . (pohupování na špičkách nebo dřepy, případně sporty ve „vzpřímené“ poloze jako je tenis, volejbal nebo tanec, které správně zatěžují kosti.)

Další velice vítanou a rozšířenou aktivitou je práce na zahrádce. Je ovšem nutné se vyvarovat nošení těžkých břemen, zvedání předmětů v předklonu, dlouhodobé práce ve vynucených polohách (předklon, dlouhé stání a sezení, …), švihových a rotačních pohybů v oblasti páteře (hrabání, kosení apod.).

Doporučuje se i plavání, které sice nezatěžuje skelet, ale zlepšuje držení těla, posiluje zádové svalstvo, břišní svalstvo a svaly končetin. Při plavání v otevřené krajině se k tomu přidružuje i zvýšení hladiny vitaminu D působením slunečního záření.

2) Důležitou složkou jsou potraviny bohaté na vápník, hořčík, vitaminy C, D a K .

  Nebezpečí se skrývá v pokrmech, které obsahují ve zvýšené míře fosfáty, protože ty vážou ionty vápníku a zabraňují jejich vstřebávání do organismu (to se týká Coca Coly). Je nutno také upozornit na neblahý vliv kouření a nadměrného pití alkoholu (dvě a více piv denně či 2 a více sklenek vína denně). 

Je důležité zvýšit příjem potravin bohatých na vápník a vitamin D. Vápník tvoří s fosfáty anorganickou část kosti, která je odpovědná za její pevnost. Snažte se večer jíst stravu s bohatým obsahem vápníku. Klademe důraz na mléčné výrobky, mléko, vejce, sardinky, květák, kapusta, sezam, mák, slunečnicová semínka. …  Nedoporučují se tavené sýry a to kvůli tavícím solím. Nejezte současně celozrnné pečivo a vlákninu se zdrojem vápníku (zhoršení vstřebávání vápníku).Je důležité přiměřené množství hořčíku. Nadměrná konzumace zvyšuje vylučování vápníku v moči. Vitamin C podporuje vstřebávání vápníku. Vitamin K snižuje vylučování vápníku a podporuje novotvorbu kosti a jeho zdroji jsou játra, zelí, brokolice a většina rostlinných olejů.

3) důležitá je prevence pádů (uzpůsobení domácího prostředí -bez prahů, schodů, noční nykturie) 

Léčba osteoporózy

Cílem léčby osteoporózy je zabránit úbytku množství a zhoršení kvality kostní tkáně. Cest, které k tomu vedou, je mnoho a pro různé pacienty jsou vhodné odlišné léčebné postupy. Správný léčebný postup úzce souvisí s věkem pacienta, pohlavím a přítomností rizikových faktorů. V rozhodování o nejvhodnější léčbě hraje roli mnoho ukazatelů zdravotního stavu. Hlavním dopadem léčby by mělo být snížení rizika zlomenin a zabránění dalším komplikacím, které s osteoporózou souvisí.

Základním předpokladem úspěšné léčby je motivace pacienta aktivně při léčbě spolupracovat s lékařem a společně tak dosáhnout co nejlepších výsledků.

Aktivní spolupráce zahrnuje zejména:

  • zdravou životosprávu,
  • přiměřenou pohybovou aktivitu podle doporučení lékaře,
  • dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.

Používané léčebné látky se dělí na ty, které tlumí odbourávání kostní tkáně, a na léky, které přispívají k tvorbě tkáně nové. Toto dělení je sice poněkud schematické, protože oba procesy jsou úzce provázány, nicméně v praxi se osvědčilo, a proto se s úspěchem používá. Léčba osteoporózy je dlouhodobou záležitostí a její přínos lze pocítit až po určité době. Právě proto je nutné na správné cestě vydržet a neztrácet motivaci, protože výsledek za tu námahu opravdu stojí.

Důležitou součástí léčby jsou pravidelné kontroly u lékaře, a zejména u žen po přechodu také rentgenová vyšetření s hodnocením kvality kostní tkáně. Mnoho léků má kromě přímých účinků na přestavbu kosti další různé příznivé účinky. Postup léčby je lékařem uzpůsobován právě podle celkového přínosu pro pacienta. Vyšetření a léčbě osteoporózy se věnují specializovaná pracoviště. Pokud máte podezření, že Vám hrozí osteoporóza, doporučujeme nejprve poradu s vaším praktickým lékařem nebo gynekologem.

Dostupné léčebné prostředky

  • Vápník a vitamin D
  • Bisfosfonáty
  • Pohlavní hormony a látky jim podobné
  • Kalcitonin a parathormon
  • Specifické protilátky
  • Látky, jejichž účinnost zatím není ověřena