Pravidelné cvičení

Cviky kombinované

pastedGraphic.png

1-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, chodidla rovnoběžně na podložce, ruce podél těla. S výdechem lehce tlačit 

pravé chodidlo do podložky, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s levým chodidlem. Obměna: S výdechem lehce tlačit obě chodidla do podložky, povolit, nádech. Cíl: Aktivace svalstva trupu a dolních končetin.

pastedGraphic_1.png

2-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, chodidla rovnoběžně na podložce, ruce podél těla. S výdechem lehce tlačit 

levé chodidlo do podložky, zvednout pravé chodidlo 2–5 cm nad podložku, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s pohybem druhé nohy. Obměna: Střídavě zvedat pravé a levé chodidlo – chůze na místě. Cíl: Aktivace svalstva trupu a dolních končetin, cvičení koordinace. 

pastedGraphic_2.png

3-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, chodidla rovnoběžně na podložce, ruce podél těla. Vzpažit paže, s 

výdechem lehce tlačit pravé chodidlo do podložky a lehce sáhnout pravou rukou do dálky, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s levou stranou. Obměna: S výdechem lehce tlačit obě chodidla do podložky a lehce sáhnout oběma rukama do dálky, lehce sáhnout po diagonále. Cíl: Aktivace svalstva trupu a dolních končetin, protažení. 

pastedGraphic_3.png

4-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, chodidla rovnoběžně na podložce, ruce podél těla. S výdechem střídavě a 

lehce tlačit levé a pravé chodidlo do podložky, střídavě natáhnout pravou a levou dolní končetinu v koleni, špička nohy směřuje vzhůru. Cvik opakovat 6–10x. Cíl: Aktivace břišního a hýžďového svalstva, svalů stehen a pánevního dna.

pastedGraphic_4.png

5-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, ruce na kolenou. S výdechem přitáhnout kolena k hrudníku. S nádechem 

oddálit kolena od hrudníku do napjatých paží. Cvik opakovat 6–10x. Obměna: Změna dechového rytmu při pohybu. Cíl: Uvolnění a protažení svalstva bederní oblasti.

pastedGraphic_5.png

6-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, pánev nad podložkou, trup tvoří se stehny přímku, ruce podél těla. S 

výdechem zvednout pravé chodidlo cca 2–5 cm nad podložku, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s pohybem druhé nohy – pánev je držena ve výchozí pozici. Obměna: Zvedat střídavě pravé a levé chodidlo – chůze na místě. Cíl: Aktivace svalstva trupu a dolních končetin, cvičení koordinace.

pastedGraphic_6.png

7-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, chodidla rovnoběžně na podložce, ruce v týl. S výdechem lehce tlačit levé 

chodidlo do podložky, přednožit pravou dolní končetinu, špička nohy směřuje vzhůru, zvednout hlavu a trup, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s levou stranou. Cíl: Aktivace břišního svalstva.

pastedGraphic_7.png

8-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, přednožit obě dolní končetiny, chodidla se opírají o stěnu, ruce podél těla. S 

výdechem lehce tlačit obě chodidla proti stěně, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x. Obměna: Střídat pravé a levé chodidlo. Cíl: Aktivace svalstva trupu a končetin.

pastedGraphic_8.png

9-Výchozí pozice: Leh na zádech pokrčmo, chodidla rovnoběžně, paže ve vzpažení, dlaně se opírají o stěnu. S 

výdechem tlačit obě chodidla do podložky a současně obě dlaně proti stěně, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x. Obměna: Lehce tlačit pravé chodidlo do podložky a současně pravou dlaň proti stěně, střídat s levou stranou, tlačit diagonálně. Cíl: Aktivace svalstva trupu a končetin.

pastedGraphic_9.png

10-Výchozí pozice: Leh na pravém boku, hlavu položit na pravou paži, pravá dolní končetina pokrčená v koleni, 

chodidlo levé dolní končetiny opřít o stěnu ve výši kyčelního kloubu, levá ruka se opírá před tělem. S výdechem lehce tlačit levé chodidlo proti stěně, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s druhou stranou. Obměna: Měnit výšku opory chodidla. Cíl: Aktivace svalstva trupu a stabilizátorů pánve.

pastedGraphic_10.png

11-Výchozí pozice: Leh na břiše, skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, čelo položit na složené ruce. S výdechem 

stáhnout hýždě, paže zapažit povýš, hlava v prodloužení trupu, povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x. Cíl: Aktivace svalstva trupu.

pastedGraphic_11.png

12-Výchozí pozice: Vzpor klečmo, hlava v prodloužení trupu. S výdechem zvednout pravé koleno 5 cm nad podložku, 

povolit, nádech. Cvik opakovat 6–10x, cvik střídat s levou stranou. Obměna: Střídat pravé a levé koleno. Cíl: Aktivace svalstva trupu a končetin.

Cviky pro zdravé končetiny

pastedGraphic.png

  1. V sedu na židli: 
    Záda opřená o opěradlo, horní končetiny svěšené podél těla, prsty rukou natažené. Paže pokrčíme v loktech na ramena, ruce sevřeme do pěsti. Vzpažíme nad hlavu, prsty natáhneme. Zpět pokrčíme na ramena, ruce do pěsti, poté spustíme paže zpět, prsty natáhneme. Cvičíme oběma končetinami zároveň.

pastedGraphic_1.png

  1. V sedu na židli: 

Záda opřeme o opěradlo, horní končetiny v upažení. Provedeme kroužek nejprve v zápěstí, poté v loktech, nakonec v ramenních kloubech. Cvičíme oběma končetinami zároveň.

pastedGraphic_2.png

  1. Ve stoji u stěny: 

Horní končetiny předpažené, napnuté v loktech, ruce opřené o stě nu, prsty natočené proti sobě, dolní končetiny napnuté v kolenních kloubech, chodidla vzdálená asi 1 m od stěny. Horní končetiny krčíme současně v loktech, zpět napínáme – provádíme kliky. 

  1. V lehu na zádech: 

Dolní končetiny pokrčené, chodidla na podložce. Trup v posedu, horní končetiny opřené o pokrčená předloktí. Dolními končetinami provádíme pohyb jako při jízdě na kole. Bederní páteř je přilepená k podložce, neprohýbá se.

pastedGraphic_3.png

5. V lehu na břiše: 
Dolní končetiny natažené, opřené o špičky, horní končetiny pokrčené, složené pod čelem. S nádechem propneme kolena a stáhneme hýždě, s výdechem povolíme.

 

6. V lehu na boku: 
Levá horní končetina pokrčená, složená pod hlavou, pravá horní končetina opřená před tělem. Dolní končetiny pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech v úhlu 90 °. Pokrčenou pravou dolní končetinu zvedáme do unožení. Po deseti opakováních cviku provedeme totéž na druhém boku. Varianta cviku je možná s oběma končetinami nataženými.