Rizikové skupiny

Úbytek minerálů zjišťujeme denzitometrií.

Osteoporózou postižena každá kost, ale nejčastěji se komplikace (tedy zlomeniny) vyskytují v oblasti krčku kosti stehenní a těl obratlů.

Poškození obratlů vedle ke snížené tělesné výšky a změnám vzájemného postavení obratlů, opotřebovanosti meziobratlových plotének a chronické bolesti. Na vzniku zlomenin se vedle snížené pevnosti kostních struktur podílí také charakter síly (její velikost, směr působení) a pohyb v místech, která svým uspořádáním napomáhají úrazům. Následná operační léčba zlomenin kostí přináší prodloužený pobyt v nemocnici, zánětlivé plicní komplikace, pomalou rehabilitaci a opětovný nácvik pohybů. Pokud není toto onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může dojít v důsledku opakovaných zlomenin až k invaliditě

Osteoporóza v číslech1,2

  • V České republice je odhadovaný počet pacientů s osteoporózou zhruba 850 000 tj. 8 % procent všech obyvatel.
  • Každá 2. žena nad 50 let a každá 3. žena nad 70 let trpí osteoporózou.
  • Každý rok dojde v Českém republice k více než 91 000 zlomeninám v důsledku osteoporózy, tzn. k 250 denně.
  • Kritickou zlomeninu krčku stehenní kosti utrpí až 17 000 lidí ročně, na kterou denně zemře až 10 Čechů.
  • 50 % těch, kteří utrpí osteoporotickou zlomeninu, musí trvale používat berle, francouzské hole nebo chodítko.