Průběh vyšetření

Průběh vyšetření

(pobyt v ordinaci cca 20 min, snažíme se dodržet doby objednání ) 

  • prováděné vyškoleným personálem (polohování pacienta, obsluha přístroje, hodnotící software )
  • v úvodu zaznamenáme krátký dotazník se sepsáním údajů, změříme Vaši výšku a hmotnost
  • vlastní vyšetření je na speciálním lůžku v určité poloze, trvá 3 x 30 sekund, je zcela nebolestivé a při vhodném oblečení zůstává i pacient oblečen
  • závěrem je zpráva obsahující vyhodnocení vyšetření a doporučením pro léčbu preventivní či již osteologickou s  doporučením opakování vyšetření v intervalu 2-5 ti let

Kardiostimulátor není kontraindikací

Kdy neprovádíme vyšetření : 

  • u těhotných
  • v případě užití vápníkových tablet 24 hod před vyšetřením
  • při jodkontrastních vyšetřeních do 7 dnů ( CT vyš s kontrastem, scintigrafické vyšetření)  
  • Nelze vyšetřovat oblast, kde jsou kovové implantáty (endoprotéza či osteosyntéza kyčle, osteosyntéza předloktí, stabilizační materiál v bederní páteři), volíme pak alternativní oblasti

Používáme moderní Hologic Discovery W