MUDr. Petr Kožnar

MUDr. Petr Kožnar

Dobrý den,

od roku 2019 pracuji v soukromé gynekologicko-porodnické ambulanci v Českých Budějovicích. Velkou část mých pacientek tvoří již ženy v pokročilém věku ohrožené osteoporózou.  I proto jsem se v červnu 2023 rozhodl zapojit do programu zdravotních pojišťoven a osteologické společnosti, programu pro včasný záchyt osteoporózy a požádal jsem výběrovou komisi o možnost provozování denzitometrického přístroje. Výběrová komise vyhověla mé žádosti a po absolvování potřebných kurzů Vám můžu oznámit otevření denzitometrického pracoviště. 

V nových prostorech otevíráme denzitometrické pracoviště vybavené přístrojem Hologic Horizon W a současně do těchto prostor přemisťujeme i gynekologicko-porodnickou ambulanci. O vás se bude starat proškolený team. Naší snahou je Vám zajistit potřebné odborné vyšetření s krátkou objednávací dobou v příjemném prostředí naší ordinace při vlídném jednání a doporučit Vám preventivní opatření ke zkvalitnění života, ale i  vhodnou léčbu osteoporózy. 

            Vážíme si Vaší důvěry. 

                                                                                                  MUDr. Petr Kožnar 

Dosažené vzdělání MUDr. Petr Kožnar

 • Lékařská fakulta UK v  Plzni s promocí 2000
 • 2003 Atestace v oboru Všeobecná chirurgie
 • 2009 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví 
 • Účast na pravidelných vzdělávacích akcích České lékařské komory a České gyn-por. společnosti i  Společnosti soukromých gynekologů 
 • Kurz celotělová kostní denzitometrie 

Lékařská praxe  

 • Kardiochirurgické a chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice 2000-2005
 • Gyn Por oddělení Nemocnice Klatovy 2005 – 2007 
 • Gyn por odd. Nemocnice Písek a.s. 2007-2011
 • Gyn  por odd. Nemocnice České Budějovice od 2011 – 2023
 • Gyn por odd Nemocnice Český Krumlov – pohotovostní služby 2012-2016
 • Gyn por odd. Nemocnice Tábor od 2016 – 2022
 • Péče v gyn por. ambulanci v Sušici 2015 – 2019   
 • Soukromá gynekologická praxe od 6 / 2019 v Českých Budějovicích po MUDr. Petru Skálovi