Osteoporóza

Osteoporoza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. Někdy je nazývána „tichý zloděj kostí“. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku minerálů a proteinů, zvyšuje se křehkosti kosti, stává se snadno zlomitelnou. Což zjišťujeme laboratorně či rentgenovým nebo ultrazvukovým vyšetřením.  Kostra tvoří 15-20% hmotnosti člověka, prvním ale závažným projevem je až vzniklá zlomenina, pokles výšky o 10 cm, bolesti zad, zvětšení zakřivení páteře. S prodlužujícím se věkem je vážným populačním problémem

Primární osteoporóza

Primární osteoporóza  vzniká jako součást stárnutí žen i mužů.

1)postmenopauza –  u žen důsledku stárnutí se přestávají tvořit ženské pohlavní hormony, které regulují ukládání vápníku do kostní hmoty.

2) Senilní pro pacienty nad 70 let (2x častěji jsou postiženy ženy než muži), později se pak rozdíly stírají.

Sekundární osteoporóza

Sekundární osteoporóza Je způsobena závažným onemocněním – týká se menšího počtu lidí. Vyskytuje se například při onemocnění nadledvin, poruchách štítné žlázy, při dlouhodobém pobytu na lůžku, při poruchách vstřebávání vápníku, podvýživě – anorexii, bulimii, při dlouhodobém podávání kortikosteroidů.

Osteoporóza je výsledkem vzájemného působení tří hlavních faktorů:

  1. Genetické faktory mají významnou roli při vzniku tohoto onemocnění , množství kostní hmoty je asi  ze 60 % dáno geneticky  (bílá rasa, výskyt osteoporózy v rodině, štíhlá postava, dlouhý krček stehenní kosti, drobné ženy, štíhlé, světlovlasé) 
  1. Změny v kostním metabolismu. Na změny kostního metabolizmu má vliv několik faktorů, jako jsou například pohlaví,výživa, věk.
  1. Patologické stavy související se sekundární osteoporózou, může vzniknou i u mladých lidí, toxické  stavy kouření, nadměrné pití černé kávy, toxické látky v prostředí cadmium, olovo, podvýživa, stavy po operacích žaludku, onemocnění jater a střev, nemoci ledvin, pojiva, chronická zánětlivá onemocnění. Léky – Glukokortikoidy, Antiepileptika, Antacida

Výrazný vliv na vznik primární a sekundární osteoporózy má kouření, alkoholismus, transplantace, vrcholový sport, těhotenství a laktace.


  • snížená funkce pohlavních žláz
  • poruchy štítné žlázy
  • mentální anorexie
  • chronická onemocnění trávicího traktu
  • stavy po transplantaci orgánů
  •  zánětlivá onemocnění kloubů 

Osteoporotická přestavba kosti