Přehled zásad dispenzární péče

Péče o těhotné

Základní informace a harmonogram návštěv v těhotenství.

Frekvence návštěv

Frekvence těhotenských poraden bude do 34. týdne á 4–6 týdnů, od 34. týdne těhotenství do termínu porodu jedenkrát za 1–2 týdny. Nástup na mateřskou dovolenou je možný mezi 32. – 34. t.t..

První návštěva

6. – 8. týden

1

První návštěvu u gynekologa je nejlépe naplánovat na  6. – 8. týden těhotenství (počítáno od prvního dne menstruace), ultrazvukem potvrdíme těhotenství v děloze a jeho vitalitu. Dřívější vyšetření je nutné při potížích např. bolesti břicha,  krvácení, užívání léků či jakékoliv změně stavu.

Při tomto vyšetření  budete poučena o možnosti  screeningů nejčastějších morfologických a chromosomálních vrozených vad plodu a poskytnuta základní informace a o jejich metodách. Jedná se screeningové vyšetření v prvním trimestru,  podrobná anatomie plodu ve 20. týdnu  a screening ve 30. týdnu.

  • Bude Vám nabídnuto vyšetření v prvním trimestru. Jde o kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening, kdy stanovíme rizika chromozomálních vad. Dále Vám bude vypočítáno riziko preeklampsie. Tento test provádíme ve spolupráci s CLG MUDr. Čutkou České Budějovice). Tento test není hrazen z veřejného zdravotního systému. Pojišťovny na něj přispívají.
10. – 14. týden

2

Laboratorní vyšetření od 10. do 14. týdne ( k náběru přijďte nalačno)  – bude stanovena krevní skupina a RhD faktor. Bude proveden screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, stanovení krevního obrazu, sérologické vyšetření HIV, HBsAg, protilátek proti syfilis a glykemie nalačno. Současně provedeme krevní odběry na screeningové vyšetření chromozomálních vad plodu. Volitelně jako nadstandartní vyšetření screening na preeklampsii a růstovou retardaci plodu.

do 14. týdne

3

První těhotenská poradna do 14. týdne  –  Vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče. Odebrání cytologie, pokud nemáte vyšetření provedeno v posledním ½ roce.  Vyšetření, která jsou součásti každé poradny.

  • Součástí každé poradny   – sběr anamnestických údajů. Zevní vyšetření těhotné, stanovení hmotnosti a krevního tlaku. Chemické vyšetření moči proužkem (stanovení bílkoviny a cukru). Podle zvážení lékaře bimanuální vaginální vyšetření  a  detekce známek srdeční akce plodu ultrazvukem.
20. – 22. týden

4

Screeningové ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu obsahuje informaci o počtu plodů,  zda je plod živý.     Biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD (vzdálenosti spánkových kostí),   HC  (obvod hlavičky), AC (obvod bříška), FL (délka stehenní kosti). Je vypočtena odhadovaná hmotnost plodu v gramech – EFW. Zhodnocena  základní anatomie plodu. Popsána lokalizace placenty a množství plodové vody.

  • Můžete požádat o  podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství.  Jedná se o jedno z nejdůležitějších vyšetření v průběhu těhotenství k vyloučení vrozené vady plodu a je doporučováno Českou gynekologicko-porodnickou společností. Není přímo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění – můžete se na něj objednat v CLG (MUDr. Čutka, České Budějovice). Pojišťovny na něj ale opět přispívají.
24. – 34. týden

5

Ve 24.–28. týdnu bude proveden Orálně glukózový toleranční test – screening cukrovky.

Od 28. týdne profylaxe IgG anti D negativních žen. Očkování jako prevence vzniku Rh izoimunizace.

Laboratorní vyšetření ve 28.–34. týdnu:  – stanovení krevního obrazu anti HBsAg a stanovení přítomnosti antierytrocytárních protilátek.

30. – 37. týden

6

Ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu  obsahuje informaci o počtu plodů. Zda je plod živý.   Biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD (vzdálenosti spánkových kostí),   HC  (obvod hlavičky), AC (obvod bříška), FL (délka stehenní kosti). Je vypočtena odhadovaná hmotnost plodu v gramech – EFW.   Získáte informaci o  lokalizaci placenty a o množství plodové vody.

Ve 35.-37. týdnu je provedena vaginorektální detekce streptokoků skupiny B.

Můžete požádat o  ultrazvukové vyšetření hmotnosti plodu ve 36.–37. týdnu ke zhodnocení vitality plodu, jeho polohy a  růstu plodu, budou změřeny rozměry a hmotnost plodu, průtoky v pupečníku a hlavičce plodu se stanovením množství plodové vody a zhodnocena i poloha placenty. Toto vyšetření je Českou gynekologicko-porodnickou společností doporučeno, není však hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Provádíme jej u nás v ambulanci za poplatek.

37. – 41. týden

7

Registrační vyšetření je doporučené mezi 37 a 38. týdnem v porodnici, ve které se rozhodnete rodit spolu se sepsáním vašich zdravotních údajů a posouzena gravidita jako neriziková či riziková s doporučením i případného převzetí do péče ambulance porodního sálu. 

Nejpozději ve 41 týdnu těhotenství tj, týden po  termínu porodu budete předána do porodnice. Rozhodnutí výběru porodnice je na rodičce.

Další ošetření

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství a nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jedná so o stručný přehled Zásad dispenzární péče v těhotenství schváleno výborem ČGPS ČLS JEP 17.01.2019.